Liên hệ

Xin chào

Liên hệ

Địa chỉ:Nhà máy giấy My Lan: Cụm công nghiệp Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Số điện thoại:0357549999

hotline:0357649999

Email:chenmr62@gmail.com