Điều khoản sử dụng dịch vụ

 Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử  qua giao diện website hoặc ứng dụng di động. Trước khi sử dụng Trang  hoặc tạo tài khoản  (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty , gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Shopee, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang  và bởi phần mềm dành cho khách hàng  có sẵn trên Trang , và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang  (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi My Lan.